جدید شربت صفرابر مشاهده عکس بزرگتر

شربت صفرابر

جدید

24,500 تومان

کاهش حرارت کبد و بدن و رافع بیماری های صفراوی و کاهنده میل جنسی

اشتراک این محصول در تلگرام تلگرام اشتراک این محصول در فیسبوک فیسبوک اشتراک این محصول در گوگل+ گوگل+

تهیه و ساخت صفرا از جمله مهم ترین وظایف کبد می باشد. صفرا خواص بسیار زیادی دارد. زمانی که خون وارد کبد شد در آنجا دچار تغییر شده و بخشی از آن در کبد موجب تولید صفرا خواهد شد. این بدان معنا می باشد که در صورت عدم گردش خون سالم و منظم، کبد قادر نخواهد بود که به درستی صفرا ساخته و آن را وارد روده نماید.

کبد انسان در طول شبانه روز حدودا 2 کیلوگرم صفرا تولید می کند. این صفرا به کیسه وارد شده و سپس توسط مجرای ویژه به روده خواهد ریخت. در صورتی که کبد در تولید صفرا کند عمل کند آنگاه هضم غذاهای چرب دچار مشکل و اختال شده و ممکن است به یرقان منجر شود. در صورتی که کبد به اندازه کافی صفرا تولید کرده و وارد کیسه صفرا نماید اما صفرا در این کیسه حبس شده و قادر نباشد که وارد روده گردد در این حالت هم اختلالات هاضمه و یرقان ظاهر می شود. در واقع هم کبد باید به اندازه کافی و به طور صحیح صفرا ترشح نماید و هم کیسه صفرا می بایست صفراهای تولید شده را به سادگی وارد روده کرده و در صورتی که صفرا در کیسه صفرا تجمع کرده و راه خروج نداشته باشد آنگاه صفرای محبوس به داخل مجاری صفراوی پس زده شده و از ترشح صفرا جلوگیری می کند و در نتیجه کیسه از تولید صفرا باز خواهد ماند.

به منظور تسهیل در رفع سموم انباشته شده در کیسه صفرا می توان ازکمپرس های آب گرم از خارج و یاورزش های تنفسی ازداخل بهره گرفت. کمپرس های آب گرم را باید بر روی کبد قرار داد. همچنین زمانی که کیسه صفرا دچار درد شدید است نیز بایددو یا سه بار هر نیم ساعت به نیم ساعت این کار را تکرار کرد و همچنین می بایست روزی 4 الی 6 کیلوگرم انگور خورد. دقت کنی که انگور را خوب جویده و کاملا با بزاق دهان مخلوط کرده و فرو دهید . کبد خود ر نیزا فعال نگاه دارید . خوردن روغن زیتون هر صبح ناشتا به اندازهیک یا دو قاشق، مانند یک صفرا بر قوی عمل کرده و در نتیجه کبد احساس آرامش خواهد کرد. غوره در طبیعت، خشک و سرد بوده و عصاره آن از خود غوره سردتر است و برطرف کننده صفرا و حرارت بدن می باشد.

امام رضا (علیه السلام)درباره کاهش صفرا می فرمایند: هرشخصی قصد دارد صفرا را از بین ببرد باید چیزهای نرم و خنک بخورد، از ایستادن زیاد خودداری کند، به بدنش استراحت دهد و به کسی که دوستش دارد زیاد نگاه کند.

خودداری از خوردن مواد خوراکی و غذاهایی نظیر انواع س